متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


میگوی مانتیسی یا دهان پا یکی از سخت پوستان دریایی است. این جانوران نه میگو هستند و نه مانتیس ولی بخاطر همانندی ظاهری با این دو جانور این نام به آن‌ها داده شده‌ است. درازای میگوهای مانتیسی به ۳۰ تا ۳۸ سانتیمتر و به رنگ های مختلف است.
 
عکس هایی از موجودی فوق العاده زیبا با هویتی نامعلوم

میگوهای مانتیسی خرچنگ ها و حلزون ها را بوسیله کوبیدن پاهای چماقی شکل خود بر سر آنها٬ می شکند. میگوهای مانتیسی دارای ضربه های پای خیلی نیرومندی هستند٬ که آنها را به شکننده شیشه آکواریوم معروف کرده است.
 
عکس هایی از موجودی فوق العاده زیبا با هویتی نامعلوم
 
به گزارش ایران ناز این میگوها از تنوع رنگی بالایی برخوردارند. برخی طرح های پیچیده ای دارند، برخی دیگر به واسطه رنگ خود به راحتی در طبیعت پنهان می شوند و از آنجایی که دم آنها شباهت زیادی با پر طاووس دارد به همین دلیل میگوی طاووسی نیز نام دارند.
 
عکس هایی از موجودی فوق العاده زیبا با هویتی نامعلوم

بیشتر این میگوها در آب دریاها زندگی میکنند و بعضی از آنها در آبهای شیرین و تعداد محدودی از آنها در خشکی زندگی می کنند. چشمان میگوهای مانتیسی پیچیده ترین چشم ها در قلمرو جانوری است. میگوی مانتیسی قادر است انواع مرجان های دریایی، طعمه ها یا طعمه خواران را از هم بازشناسد، در صورتی که همه این ها ممکن است به چشم انسان به صورت هم رنگ دیده شوند.
 
عکس هایی از موجودی فوق العاده زیبا با هویتی نامعلوم
 
عکس هایی از موجودی فوق العاده زیبا با هویتی نامعلوم
 
عکس هایی از موجودی فوق العاده زیبا با هویتی نامعلوم
 
عکس هایی از موجودی فوق العاده زیبا با هویتی نامعلوم
 
عکس هایی از موجودی فوق العاده زیبا با هویتی نامعلوم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Mohammad
ارسال پاسخ