متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


مصيبت:ستم ،حضور و غياب کردن در هر جلسه. عمه خانم:دانشجويی که سه بار زبان پيش بگيرد.سابقه دار .کسی که از 18 سالگی تا 38 سالگی در دانشگاه تحصيل کند . خشونت طلب:دشمن شماره 1 جامه مدنی.استادی که تهديد کند همه را خواهد انداخت. رنجدیدگان:دانشجویان رشته برق.بابابرقی.کچلان دانشگاه.درس خوانهای مانده و از همه جا رانده.دیوانگان.ژولیدگان. مصیبت نکشیدگان:آسودگان.دانشجویان معدن.نساجی و ادبیات و کتابداری و ... سشوار :وسيله اي که باد گرم توليد ميکند،کولر دانشگاه. عقده ای: رنجدیده ی تلافی کار. استادی که سالهای اول تدریسش است و همه جوره قاط میباشد. هیز:چشم چرانی . دانشجویانی که از کلاس و درس چیزی نمیفهمند اما از دخترهای کلاس چیزهای زیادی میفهمند ! خرخوان: دختر. جزوه:دختر. رقابت: ریشه اشتیاقش در درس خواندن برابر است با جنس مخالف عمو يادگار:بابا بزرگ ،فسيل.دانشجويان وردی 68. جواد:هوشنگ سابق،کسی که دانشگاه فنی مهندسی را 7 ترمه بگذراند. با حال:استادی که در جلسه امتحان تقلب نگيرد.ميان ترمها را تصحيح نکند .حظور و غياب نکند.استادی که نمره ها را روی نمودار ببرد. ضد حال :مراقبی که جای دانشجويان را در جلسه امتحان عوض کند. شناسنامه:مشخصات "دانشجويی که نام و نام خانوادگی،نام پدر،شماره دانشجويی همره با تعداد واحد های يک دانشجو را از جنس مخالف حفظ باشد.متخصّص در امور خواستگاری و بله برون و عشق و لبخند. عشق و صفا:آغاز زندگی مشترک.اول بدبختی.پيان دوران کلش کلش.آشنايی بيشتر با وزير جنگ. جوشکار:متخصّص در امور **همخونه** از خواستگاری گرفته تا عقد و عروسی. آب خنک:خوردن ان معادل اخراج است.پاداش فعاليت های سياسی.چيزی که به وفور يافت ميشود. کبريت بی خطر :دانشجويی که فقط کار فرهنگی و علمی انجام ميدهد.دانشجوی غير سياسی.مصداق ضرب المثل "اهسته بيا تا گربه سلف شاخت نزنه". سوتی:سه کردن .ضايع بازی .کسی که در نقليه دانشگاه با بوق به زمين بخرد.دانشجويی که مسئله را حفظ کند ولی پای تخته يادش برود.دانشجويی که در جلسات امتحان پس از رد و بدل کردن ورقه فراموش کند اسم برگه را عوض کند.رو شدن تقلب. هيئت پاکسازی:دانشجويی که هميشه در سلف و تريا و بوفه نشسته باشد.گشنه.نخورده. بد شانس:مشروط با معدل 11،98 يا 11،99. شمع و گل و پروانه:دانشجويانی که در جلسه امتحان کنار هم بشينّند. بدل کار : جانشين.کسی که در کلاس های عمومی بجای دوستش حاضری بزند يا دنبال نمره برود.فداکار. زوج خوشبخت:کسانی که در دانشگاه دست همديگر را ميگيرند تا گم نشوند.نديد.پديد.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Mohammad
ارسال پاسخ