متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


    به ‌نام خداوند مرد آفرین                        که بر حسن صنعش هزار آفرین
        خدایی که از گِل مرا خلق کرد               چنین عاقل و بالغ و نازنین
        خدایی که مردی چو من آفرید              و شد نام وی احسن‌الخالقین

        پس از آفرینش به من هدیه داد             مکانی درون بهشت برین
        خدایی که از بس مرا خوب ساخت        ندارم نیازی به لاک، همچنین
        رژ و ریمل و خط چشم و کرم                 تو زیبایی‌ام را طبیعی ببین

        دماغ و فک و گونه‌ام کار اوست             نه کار پزشک و پروتز، همین !
        نداده مرا عشوه و مکر و ناز                  نداده دَمِ مَشکِ من اشک و فین!
        مرا ساده و بی‌ریا آفرید                        جدا از حسادت وَ بی‌خشم و کین

        زنی از همین سادگی سود برد            به من گفت از آن سیب قرمز بچین
        من ساده چیدم از آن تک ‌درخت            و دادم به او سیب چون انگبین
        چو وارد نبودم به دوز و کلک                 من افتادم از آسمان بر زمین

        و البته در این مرا پند بود                       که ای مرد پاکیزه و مه‌جبین
        تو حرف زنان را از آن گوش گیر              و بیرون بده حرفشان را از این
          که زن از همان بدو پیدایش‌ات              نشسته مداوم تو را در کمین

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Mohammad
ارسال پاسخ