متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


تفریحات خدمت سربازی

اصولا تفریحات خدمت سربازی به دوقسمت تقسیم میشه:شبانه و روزانه

تفریحات شبانه:

ریختن یک لیوان آب در پوتین هم خدمتی(البته اگه این آب با شکر مخلوط بشه بهتره…ولی اگه هم خدمتی شما دیابت داره بهتره فقط آب بریزید)۵۰۰ امتیاز

جابه جا کردن پوتینها وگره زدن پوتینهای جابه جا شده بهم…۴۰۰ امتیاز

جابه جا کردن جورابهای کثیف ونشسته وسوراخ با جورابهای تمیز وسالم دیگران…۳۰۰ امتیاز

دوختن و وصل کردن پتوبه لباس هم خدمتی…..۶۰۰ امتیاز

سوت کشیدن نصف شب(البته به یه سوت کوچک وپرقدرت نیازه؛بهتره مثل فرمانده سوت بزنید..مراقب باشید سوت لو نره؛ویه جای خوب پنهانش کنید)۱۰۰۰ امتیاز.

تفریحات روزانه:

نوشتن یادگاری روی در ودیوار وکمد آسایشگاه والبته جاهای دیگه.۲۰۰ امتیاز

جا زدن در صف غذاخوری و…۱۵۰ امتیاز.

ایجاد ناهماهنگی عمدی بین دیگران به هنگام رژه رفتن جلوی جایگاه در صبحگاه مشترک؛۵۰۰ امتیاز

زدن زیراب دیگران ۲۰۰ امتیاز

کوبیدن دسته جمعی ظروف غذا به میز ناهارخوری به نشانه اعتراض به ناهار.۱۰ امتیاز.

پرتاب گلوله های کاغذی به وسیله لوله خودکار به سمت هم خدمتیها۱۰۰ امتیاز

پس گردنی-کف گرگی-جشن پتو-جمعا”جمع 200امتیاز

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !