متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • معرفی کتاب

  • هیچ رابطه‌ای قادر به از میان بردن تنهایی نیست. هریک از ما در هستی تنهاییم ولی می‌توانیم در تنهایی یکدیگر شریک شویم، همان‌طور که عشق درد تنهایی را جبران می‌کند.به وبر می‌گوید: “یک رابطه‌ی خوب و صمیمی، بر دیوارهای سر به فلک کشیده‌ی تنهایی آدمی رخنه می‌کند، بر قانون بی‌چون‌وچرای آن فائق می‌شود و بر فراز مغاک وحشت‌انگیز عالم، از وجود خو…
  • معرفی کتاب

  • گل پاسخ داد: ابله! گمان می‌کنی شکوفا شدن من، برای دیده شدن است؟؟؟من برای خود می‌شکفم و نه برای سایر افراد.شکوفایی، مرا خوشحال می‌کند.منشأ شادی من، در وجود و شکوفایی خودم است!اروین د یالوم – درمان شوپنهاور
  • شعر

  • ذهن ما باغچه است (شعری از مجتبی کاشانی) ذهن ما زندان است ما در آن زندانی قفل آن را بشکن در آن را بگشای و برون آی از این دخمه ی ظلمانی نگشایی گل من خویش را حبس در آن خواهی کرد همدم جهل در آن خواهی شد همدم دانش و دانایی محدوده ی خویش و در این ویرانی همچنان تنگ نظر می مانی هر کسی در قفس ذهنی خود زندانی است ذهن بی پنجره بی پیغام است ذهن بی پنجره دود آلود است ذهن بی پنجره بی فرجام است بگشاییم …