متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانهر گاه چیزی را رها کردم...

 

به سمتم بازگشت


و دیر بود"


مثل دریا که جسدی را پس میدهد...!

 


 

 

 

https://uupload.ir/view/moien-ghamgin-ehsasi-5(badaztomusic.com)_q9en.mp3/


 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Nnnn
ارسال پاسخ

korosh_ts :
{H}{H}{H}
شب‌ زنده‌دار، منم با خیالِ خود ...
دست هزار خاطره دارم وبالِ خود
در فکر صدهزار نهنگی که خسته‌اند
گویی رها شدند، ولیکن به حالِ خود

نرگس_صرافیان_طوفان‌
.
.
.

رهایی را اقبال کردن
حتا اگر زندان
پناهِ ایمنِ آشیانه است
و گرم‌ْجای بی‌خیالی‌ سینه‌ی مادر،
حتا اگر زندان
بالشِ گرمی‌ست
از بافه‌ی عنکبوت و تارَکِ پیله.
رهایی را شایسته بودن است

حتا اگر رهایی
دامِ باشه و قِرقی‌ست
یا معبرِ پُردردِ پیکانی
از کمانی؛
وگرنه مسأله‌یی نیست:
پرنده‌ی نوپرواز
بر آسمانِ بلند
سرانجام
پَر باز می‌کند....

به امید خدا دلت شاد
تو باید این را بدانی که گاهی قدرت در رها کردن است...
همه‌ چیز را رها کن،
به جز کسی که برای خوشحال کردنت دست به هر کاری می‌زند ...

مرسی استاد زیبا مث همیشه


Nnnn
ارسال پاسخ

hosein12345 :
{40}

مرسی

korosh_ts
ارسال پاسخ


شب‌ زنده‌دار، منم با خیالِ خود ...
دست هزار خاطره دارم وبالِ خود
در فکر صدهزار نهنگی که خسته‌اند
گویی رها شدند، ولیکن به حالِ خود

نرگس_صرافیان_طوفان‌
.
.
.

رهایی را اقبال کردن
حتا اگر زندان
پناهِ ایمنِ آشیانه است
و گرم‌ْجای بی‌خیالی‌ سینه‌ی مادر،
حتا اگر زندان
بالشِ گرمی‌ست
از بافه‌ی عنکبوت و تارَکِ پیله.
رهایی را شایسته بودن است

حتا اگر رهایی
دامِ باشه و قِرقی‌ست
یا معبرِ پُردردِ پیکانی
از کمانی؛
وگرنه مسأله‌یی نیست:
پرنده‌ی نوپرواز
بر آسمانِ بلند
سرانجام
پَر باز می‌کند....

به امید خدا دلت شاد
تو باید این را بدانی که گاهی قدرت در رها کردن است...
همه‌ چیز را رها کن،
به جز کسی که برای خوشحال کردنت دست به هر کاری می‌زند ...

Tom Cat
ارسال پاسخ
Nnnn
ارسال پاسخ

khazane90 :
هر چیزی به وقتش. حتی اگه شیرین ترین آرزو بوقتش محقق نشه دیگه نه جذابِ و نه اسمش آرزو

یاد این شعر افتادم: گر چه آب رفته باز آید به رود... ماهی‌ بیچاره اما مرده بود

***
دوستی گفت صبر کن زیراک ... صبر کار تو خوب زود کند

آب رفته به جوی باز آید ... کارها به از آنکه بود کند

گفتم ار آب رفته باز آید ... ماهی مرده را چه سود کند
{40}

دقیقن

Nnnn
ارسال پاسخ

farnia :
{H}


Nnnn
ارسال پاسخ

moritez :
لاییک


Nnnn
ارسال پاسخ

a139 :
{h}

تنکیو

خزان
ارسال پاسخ

هر چیزی به وقتش. حتی اگه شیرین ترین آرزو بوقتش محقق نشه دیگه نه جذابِ و نه اسمش آرزو

یاد این شعر افتادم: گر چه آب رفته باز آید به رود... ماهی‌ بیچاره اما مرده بود

***
دوستی گفت صبر کن زیراک ... صبر کار تو خوب زود کند

آب رفته به جوی باز آید ... کارها به از آنکه بود کند

گفتم ار آب رفته باز آید ... ماهی مرده را چه سود کند

farnia
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ
a139
ارسال پاسخ