متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


خزان
خزان
۱۳۹۹/۰۹/۱۳


Sana70
Sana70
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

خنده شاید واکنشی به ناکامی‌ها باشد، درست مثل گریه. خنده مشکلی را حل نمی‌کند، همان طور که گریه. آدمی وقتی می خندد یا می‌گرید که کار دیگری از دستش بر نمی‌آید!

# گهواره گربه
# کورت ونه گات
+5

خزان
خزان
۱۳۹۹/۰۹/۱۰+5