متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


خاطـــــــــــرات بی هــــــــوا می آیند

گاهی وســـــــــط یک فــــــــــکر…

گاهی وسط خــــــــــیابان!!!

ســـــــــــردت میکنند؛ داغـــــــــت میکنند خاطـــــــــرات تمـــــــــام نمیشوند…

تمامـــــــــت میکنــــــــــد

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


helya
ارسال پاسخ
korosh_ts
ارسال پاسخ

با حالِ آن روزم، میانِ خاطراتِ تو
باران نمی‌بارید، اگر یک‌ذرّه وجدان داشت...
امان از شَب‌هايى
كه پُشتِ پَرده‌هايش
سكانسى از خاطراتِ توست...

moritez
ارسال پاسخ
SA00
ارسال پاسخ