متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ازلجاجت بپرهیزیم زیراسرآغازش
جهالت وپایانش پشیمانی است

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


bahar134
ارسال پاسخ

parva0098 :
bahar jooooooon bazam gol kashti
aliiiiiiiiiii booood

fadat azizam mcccccccc

parva0098
ارسال پاسخ

bahar jooooooon bazam gol kashti
aliiiiiiiiiii booood

peyman6969
ارسال پاسخ

ممنون

MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

بله عزیزم
خیلی قشنگ و پرمعنا بود
مرسی

bahar134
ارسال پاسخ

e5238 :
او هـــــم آدم اســـــت

اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت

غـــــصـــــه نـــــخور

اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن

یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند

یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد

یک روز شکــــستن را درک مــــیکند

آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه

آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده .

mc az matne qashanget

e5238
ارسال پاسخ

او هـــــم آدم اســـــت

اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت

غـــــصـــــه نـــــخور

اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن

یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند

یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد

یک روز شکــــستن را درک مــــیکند

آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه

آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده .

Amir_omidi
ارسال پاسخ

واقعاااااااااااااااا قشنگ بود

bahar134
ارسال پاسخ

67negin_m :
خیلی قشنگ
خسته نباشی

mc doostam

67negin_m
ارسال پاسخ

خیلی قشنگ
خسته نباشی