متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


یکنفر در هـمین نزدیکــی ها

چــیزی

به وسعت یک زنــدگی برایت جا گذاشته است

خیالـــت راحت باشد

آرام چشمهایت را ببــند

یکنفر برای همه نگرانـــــی هایت بیــدار است

یکنفر که از همه زیبایی های دنیــا

تـنهـا تـــو را بـــــاور دارد ...

...........

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


bahar134
ارسال پاسخ

peyman6969 :
درست میشه...

omiidvaaaaaaaaaram
mc doostam

peyman6969
ارسال پاسخ

درست میشه...