متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • دعا کنین

 • سلام دوستان برا مامانم دعا کنین اتاق عمل 
 • دﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ

 •   دﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺯﺩﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ .. ﺟﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻪ . ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ﺟﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ ﮔﻔﺘﻪ : ﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﯼ ﺗﻮﻧﻞ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﺸﻪ!!!  …
 • مورد داشتیم خانومه واسه همسرش فرستاده:

 • مورد داشتیم خانومه واسه همسرش فرستاده: دوستت ندارم اندازه اقيانوس، چون يه روز خشک ميشه… دوستت ندارم اندازه خورشيد، چون يه روز خاموش ميشه… دوستت ندارم اندازه باران، چون زود قطع ميشه… . . . دوستت دارم به اندازه روت، که هيچ وقت کم نميشه…
 • سوار تاکسی شدم

 • سوار تاکسی شدم راننده ش گفت اذیت نمیشی سیگار بکشم؟ گفتم نه راحت باشیه کم گذشت گفتم شما هم حس میکنید یه بو بدی میاد؟گفت خودت گفتی راحت باش دیگه
 • زندگی تمامش خطای دید است

 • زندگی تمامش خطای دید استمن تو را می بینم تو مرا نمی بینیتو مرا می بینی من تو را نمی بینمیک خطای ساده ی بی انتها…
 • کسانی که شما را دوست دارند

 • کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کردآنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت
 • آدم های ساده را دوست دارم

 • آدم های ساده را دوست دارمهمان ها که بدی هیچکس را باور ندارندهمان ها که برای همه لبخند دارندهمان ها که همیشه هستند ، برای همه هستندآدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعتها تماشا کردعمرشان کوتاه است بس که هر کسی از راه می رسدیا ازشان سو استفاده می کند یا زمینشان میزند یا درس ساده نبودن بهشان می دهدآدم های ساده را دوست دارم چون بوی ناب “آدم” میدهند !…
 • عاقبت همه‌ی ما

 • عاقبت همه‌ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفتما که روی آن دمی به همدیگر مجال آرامش ندادیم !