متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


Aryan9919
Aryan9919
۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زندگی دفتری از خاطره هاست ...

یک نفر در دل شب یک نفر در دل خاک یک نفر همدم خوشبختی هاست...

یک نفر همسفر سختی هاست ...

چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد ...

ما همه همسفر و رهگذریم

آنچه باقیست فقط خوبیهاست.