متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


jaxumf91pj5vn2obtg8k.gif

✖توُ شآآخ مآآ عآآدی!!توُ اَز جِنسِ خآآڪ مآآ عِینِ بآآدیم!!✖
 
✖توُ خوُشڪِل اَز جِنسِ مآآمآآنی!!مآآ خوُشڪِل اَز جِنسِ بآآبآآیی!!✖
 
✖توُ بآآلآآ مآآ پآآیین!!توُ عَرش مآآ ᓅـَرش!!میڪُنیم توُ روُ پَشم!!✖
 
✖توُ بآڪِلآآس مآآ ᓅـآآز بآآلآآست!!توُ جِدی نَگیر خوُدِتوُ!!✖
 
✖توُ عَدَدی هــَستی وآآسِهـ خوُدِت!!وَلی مآآ عَدَدُ میسآآزیم!!✖


3ehe06mm99xq9lna1ygw.gif


دَســتــَمــو سِفـتـ گِـرِفتــهـ بــودـی ..

گـُفتــی مــآلــِهـ هَــمـیــم ..همش کشک بود:××

1431952221601688_large.gif

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Asma62
ارسال پاسخ

Mersi aziz