متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


AZAD
AZAD
۱۳۹۵/۰۳/۳۱

آسمان آبی آبیست ، مگر شک داری ؟

زندگی سهم کمی نیست ، مگر شک داری؟

در رگ زنده ی این هستی خواب آلوده

باور معجزه جاریست ، مگر شک داری؟؟