متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


مورچه های سیاه روفا (فورماریکا روفا) این قابلیت را دارند که در برابر تهدیدات خارجی اسید ترشح شده توسط اندام ها خود را به سمت مهاجم می پاشند. این مورچه ها در حال مقابله با یک پرنده هستند که قصد حمله وخوردن آنها را دارد. این مورچه ها با پاشش اسید از نزدیک شدن پرنده به سمت خود جلوگیری میکنند.

ev3rAsiqtl اسید پاشی شگفت انگیز مورچه ها به مهاجمxFdtbgZXHb اسید پاشی شگفت انگیز مورچه ها به مهاجمpgHMyCeN8O اسید پاشی شگفت انگیز مورچه ها به مهاجم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


bahar134
ارسال پاسخ

ah
chendeshan vaqean