متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


بهِ رآحَتی اَزْ مَنْ گُذَشْتْ . . ....
                            اَگَرْ خُدآهَمْ بهِ رآحَتی اَزْ او بِگْذَرَدْ .......
                                            اینْ بآرْ خودَمْ قیآمَتْ خوآهَمْ كَرْدْ ......

0ef5b8f785906373cc56614d5a11b5fb-425

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !