متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


sh2016
sh2016
۱۳۹۶/۰۹/۱۴

برای انجام اقدامی مثبت، باید بینشی مثبت داشته باشیم.

دالایی لاما

sh2016
sh2016
۱۳۹۶/۰۹/۱۴

دنیا به روی ما باز است، و هر روز موقعیتی است که خود را از نو خلق کنیم.

رالف لورن

sh2016
sh2016
۱۳۹۶/۰۹/۱۴

دنیا به روی ما باز است، و هر روز موقعیتی است که خود را از نو خلق کنیم.

رالف لورن

sh2016
sh2016
۱۳۹۶/۰۹/۱۴

صرف نظر از اینکه اوضاع چقدر ناخوشایند به نظر برسد، وضعیت همیشه بهتر خواهد شد.

جوی فیلدینگ

sh2016
sh2016
۱۳۹۶/۰۹/۱۴

صرف نظر از اینکه اوضاع چقدر ناخوشایند به نظر برسد، وضعیت همیشه بهتر خواهد شد.

جوی فیلدینگ

sh2016
sh2016
۱۳۹۶/۰۹/۱۴

حتی تاریک ترین شب نیز به پایان می رسد و خورشید طلوع می کند.

ویکتور هوگو

sh2016
sh2016
۱۳۹۵/۱۲/۱۸

برو به سمت دردسر
اشتباه کن، مبارزه کن
عاشق شو
و از زندگی لذت ببر
همیشه به یاد داشته باش
زندگی ارزشِ خطر کردن رو داره

sh2016
sh2016
۱۳۹۵/۱۲/۱۸

ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﯿﭽﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺷﮑﺴﺖ ”
ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽ”
ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ”
ﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ”
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺍﺭﺍﺩﻩ يا انگيزه ” ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﻮﺗﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ”
ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺍﻣﻴﺪ ”
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ” ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ” نام دارد

caio78
caio78
۱۳۹۵/۱۲/۱۷

من به ساعت اکنون سکوت خواهم کرد و به وقت آمدن مهتاب سفر خواهم کرد.

#کایو

caio78
caio78
۱۳۹۵/۱۲/۱۵

خاکستری هستی ، بهش عادت کردی ، باهاش ادامه می دی یه وقت می بینی رنگتو بهم می زنن میشی رنگارنگ حالا کدوم رنگی!!!

#کایو